Een nieuw samenwerkingsverband voor richtlijnen infectiepreventie

Nieuws   •   1 maart 2019

RIVM

Er is een breed samenwerkingsverband in oprichting, dat de functie van de in 2017 opgeheven Werkgroep Infectiepreventie (WIP) overneemt. De opvolger zal het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) gaan heten. Het VWS heeft Arts-microbioloog Andreas Voss (Radboudumc en CWZ) als kwartiermeester aangewezen. Aan hem de eer in kaart te brengen hoe de partijen binnen de SRI moeten gaan samenwerken.

Richtlijnen RIVM

Het RIVM, de Federatie Medisch Specialisten (FMS)en de Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (Skilz) zullen de richtlijnen gaan ontwikkelen en zo nodig actualiseren, vertelt Andreas Voss. Volgens hem is dat een verbetering ten opzichte van de WIP, die vanwege geldgebrek en verlies van draagvlak in 2017 werd opgeheven (zie artikel Gijs Ruijs). Voss: ‘We kunnen nu de richtlijnen goed op elkaar afstemmen, in alle domeinen: medisch-specialistisch, langdurige zorg en openbare gezondheidszorg. De WIP was ook actief op alle vlakken, maar werd vooral getrokken door deskundigen uit de ziekenhuiswereld. Het kwam voor dat richtlijnen van de WIP en van het RIVM elkaar tegenspraken. Dat kan voortaan niet meer.’

De kwartiermaker zal een breed gedragen voorstel voor het SRI en een uitvoeringsplan opstellen. Hierin wordt het volgende opgenomen:

  • Een voorstel voor verdeling van de richtlijnen infectiepreventie tussen de verschillende domeinen en het aanwijzen van domein overstijgende richtlijnen. Het voorstel bevat tevens een door de betrokken organisaties gedragen overzicht van richtlijnen die kunnen vervallen en welke (onderdelen van) richtlijnen samengevoegd kunnen worden.

  • Een overzicht van richtlijnen die als eerste moeten worden geactualiseerd (uitvoeringsplan). In het uitvoeringsplan worden minstens twee scenario’s geschetst. Het eerste scenario geeft de snelste actualisering van de richtlijnen weer. In het tweede scenario wordt voor de actualisering een langzamer tempo aangehouden.

  • Een uitvoeringsplan met de genoemde verdeling en prioritering en een daarbij behorende begroting. De begroting dient te zijn uitgesplitst naar de activiteiten van de gremia; FMS, SKILZ en RIVM.

Bron:
Medisch Contact, Sophie Broersen  20 februari 2019