Betrouwbare UVC apparatuur

Help, waar moet ik op letten betreffende service en onderhoud van UVC apparatuur?

Nieuws   •   30 juni 2020

Service en onderhoud UVC apparatuur

DE AFGELOPEN WEKEN ZIJN WE DIEPER INGEGAAN OP VRAGEN DIE SPELEN BIJ DE KLANT, CONSUMENT EN DE WERELD DIE UVC-DESINFECTIE HEET. VEILIGHEID, KWALITEIT, EDUCATIE KWAMEN UITGEBREID AAN BOD. DEZE WEEK BESPREKEN WE DE VRAAG WAAR JE OP MOET LETTEN WANNEER JE EEN KEUZE GAAT MAKEN VOOR EEN UVC ROBOT EN DE VERWACHTINGEN T.A.V. SERVICE EN ONDERHOUD. JE WILT BETROUWBARE UVC APPARATUUR.

Meten is weten, maar weet je ook zeker dat de waarde die je meet daadwerkelijk klopt? Is het UVC-apparaat correct afgesteld en geeft het betrouwbare waarden voor een goede diagnose? Heb je betrouwbare UVC apparatuur? Hoe ziet het preventieve onderhoud eruit? Wanneer wordt dit gedaan en wat wordt er gedaan? Is er een correctief onderhoud waarbij storingen opgespoord worden? Met wat voor soort systeem wordt het onderhoud gepland en de onderhoudshistorie per apparaat bijgehouden? Wat valt er precies onder de fabrieksgarantie? Is er een verlengde garantie mogelijk? En als laatste, en wel zo belangrijk, heb je keuze uit service en onderhoudspakketten? En wat houden die in?

In deze blog proberen we antwoord te geven op bovenstaande vragen. Je wil toch ook dat jouw UVC-apparatuur betrouwbaar functioneert.

Service en onderhoud YOUVC UVC

Preventie, correctie en onderhoudshistorie

Preventief onderhoud

Preventief onderhoud is onderhoud dat gedaan wordt op met jou vooraf vastgestelde data. Het preventief onderhoud omvat het controleren, afstellen, bijstellen en technisch schoonmaken van de apparatuur en als het nodig is smeren van mechanische delen. Ook worden voorgeschreven onderdelen vervangen en wordt de apparatuur op de juiste werking getest. Blijkt bij preventief onderhoud dat een reparatie noodzakelijk is en deze past binnen de geplande tijdsduur, dan wordt deze direct uitgevoerd.

Correctief onderhoud

Correctief onderhoud omvat het opsporen en opheffen van aangemelde storingen in de apparatuur. Ook reparaties die bij de uitvoering van de veiligheidsinspectie, preventief onderhoud en/of kalibratie noodzakelijk bleken te zijn, vallen hieronder.

Asset Management

Alle apparatuur per zorginstelling zou moeten worden ondergebracht in een asset managementsysteem van de firma. Elk apparaat krijgt een uniek identificatienummer, gekoppeld aan het serienummer van het apparaat. Met behulp van dit systeem wordt het onderhoud gepland en de onderhoudshistorie per apparaat bijgehouden.

Plannen onderhoud UVC apparatuur

Fabrieksgarantie

Normaliter heb je een fabrieksgarantie als aanvulling op de wettelijke garantie. Deze fabrieksgarantie geldt voor een bepaalde periode. Meestal een jaar. Gaat jouw apparaat bijvoorbeeld stuk 6 maanden na aankoop maar binnen de garantietijd, dan hoef je niet aan te tonen dat je geen schuld hebt. Over het algemeen zal het apparaat kosteloos gerepareerd worden.

Het is ook mogelijk dat je een verlengde garantie kunt aankopen. Deze verlengde garantie kan voor een periode van 12 of 24 maanden zijn. Deze garantie dien je bij aanschaf van jouw apparaat direct af te rekenen. Deze verlengde garantiedocumenten zouden geïntegreerd moeten worden in de aanschafdocumentatie van jouw UVC-apparaat.

Wat biedt YOUVC betreffende Service & Onderhoud

Vanaf het moment dat je een THOR UVC robot aanschaft, kun je er zeker van zijn dat je altijd onze maximale aandacht hebt. Om je optimaal te ondersteunen, bieden wij een drietal service en onderhoudspakketten aan. Goud, Zilver en Brons.

Regelmatige service en onderhoud zijn belangrijk om jouw THOR UVC robot veilig en betrouwbaar te houden. En dan doet THOR UVC precies wat hij moet doen: correct functioneren en maximaal presteren.

Een deskundig periodiek onderhoud zal de levensduur van THOR UVC aanzienlijk verlengen. Vroegtijdige signalering van symptomen voorkomt kostbare reparaties en uitval. En derhalve een reductie van jouw exploitatiekosten.

Vanwege het vooraf overeengekomen onderhoudsbedrag ontstaan er geen onverwachte kosten. Dat garandeert een calculeerbare kostenplanning en budgettering.

WAT WE UITEINDELIJK ALLEMAAL WILLEN IS BETROUWBARE APPARATUUR DIE TEN ALLE TIJDEN GOED FUNCTIONEERT