Educatie en UVC

YOUVC HEALTHCARE ACADEMY IS DÉ OPLEIDER EN KENNISPARTNER BETREFFENDE UV-C TECHNOLOGIE

Onze educatie is voor objectleiders, voorvrouwen, voormannen, schoonmaakmedewerkers, facilitair managers, infectiepreventiedeskundigen en microbiologen actief in de zorg. Samen met onze partners verzorgen wij interessante, leerzame en kwalitatief goede educatieve programma’s.

TRAINING GEBRUIKERS & TRAIN DE TRAINERS  GEBRUIKERSDAGEN | SNUFFELDAGEN

U overweegt UV-C in te zetten om de ruimtes en oppervlakten in uw zorginstelling te desinfecteren of u heeft behoefte uw kennisniveau te vergroten op gebied van UV-C desinfectie. Of wilt u leren van de ervaringen van andere gebruikers die de THOR UVC robot dagelijks inzetten? De YOUVC Healthcare Academy verzorgt de initiële training voor de nieuwe gebruikers maar organiseert ook gebruikersdagen en snuffeldagen.

Kwaliteit van het reinigings- en desinfectieproces

De kwaliteit van het reinigings- en desinfectieproces wordt voor een belangrijk deel door de uitvoerende medewerkers bepaald. Daarom moeten deze medewerkers een voldoende kennisniveau hebben om hun taken adequaat uit te kunnen voeren. Naast een relevante vooropleiding, bijvoorbeeld in schoonmaak, is het van belang dat de medewerkers die de THOR UVC robot bedienen correct worden ingewerkt en regelmatig bijscholingen volgen.

Initiële training nieuwe gebruikers

Bij de aanschaf en implementatie van de THOR UVC robot wordt de initiële training en educatie van het personeel altijd inclusief aangeboden. De training bestaat uit een theoretische en praktische ‘training on the job’ gedeelte zodat uw personeel de THOR UVC optimaal kan inzetten. Tijdens de ‘training on the job’ leren de deelnemers werken met de processen, de tablet en alle veiligheidsaspecten. Het theoretische gedeelte wordt afgesloten met een examen. Bij goede afronding ontvangen de deelnemers een certificaat. Zo kunt u ook aantonen dat uw personeel bevoegd is om met de THOR UVC robot te werken.

Na enige tijd kan het om diverse redenen van belang zijn andere medewerkers te scholen in het gebruik van THOR UVC. Wellicht zijn er Super Users geïdentificeerd in de groep die extra getraind en gecoacht moeten worden. Wij vinden het noodzakelijk dat de gewone gebruikers en de superusers twee keer per jaar opfrisles krijgen.

Educatie UVC THOR UVC Desinfectie

Gebruikersdagen

YOUVC Desinfectie hecht veel waarde aan het delen van de ervaringen van de THOR UVC gebruikers met andere THOR UVC gebruikers. Leren van elkaar en met elkaar! We staan dan ook dicht bij onze gebruikers en zijn zeer betrokken met hun dagelijkse praktijk.

Met regelmaat organiseren we Gebruikersdagen om ervaringen uit te wisselen met andere gebruikers en uitleg te geven over de inzet van THOR UVC. Deze bijeenkomsten zijn ontwikkeld om de efficiëntie van jouw afdeling te verhogen en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

De Gebruikersdagen zijn alleen voor bestaande gebruikers

Na afloop van een Gebruikersdag kan YOUVC Desinfectie verdere ondersteuning bieden als coach. Hierbij kunnen we een afgesproken hoeveelheid tijd inzetten om specifieke vragen te beantwoorden, afgebakende onderzoeken uit te voeren, en ondersteuning bieden bij het maken van ontwerpkeuzes.

Voordelen van Gebruikersdagen

  • Productiviteit

    Gebruikers zijn vele malen productiever als ze efficiënt met THOR UVC kunnen omgaan. Daarnaast scheelt het tijd en geld als iedereen gebruik kan maken van best-practices in plaats van steeds opnieuw het wiel uit te vinden.

  • Veiligheid

    Veiligheid is een belangrijke component van al onze trainingen. Door aandacht te besteden aan veiligheid kunnen we het veiligheidsbewustzijn vergroten.

  • Betrokkenheid

    Doordat we vaak in kleinere groepen trainen is er voldoende ruimte om vragen vanuit de praktijk te beantwoorden. De praktijk leert dat de uitgebreide kennis van de trainers en de gezamenlijke praktijkervaring van alle deelnemers een mooie combinatie is. Daarnaast draagt de kennis van de andere deelnemers optimaal bij aan een waardevolle tijdsbesteding.

Snuffeldagen THOR UVC desinfectie

De YOUVC Healthcare Academy organiseert Snuffeldagen voor geïnteresseerden. Tijdens deze Snuffeldagen worden alle facetten bijgebracht over UVC-desinfectie. Daarnaast komt het gebruik en de inzet van THOR UVC aan bod. Lezingen van ervaringsdeskundigen geven een extra aanvulling op deze dag.

In overleg kunnen we voor uw afdeling een kennismakingsprogramma op maat maken.

Covid-19 overviel velen van ons. Er was geen tijd en mogelijkheid snuffeldagen te organiseren. Nu de reguliere zorg weer zo goed als normaal is, en we weer vooruit kunnen kijken, adviseren we u na te denken over de inzet van THOR UVC tijdens een tweede piek. Laten we hierop voorbereid zijn!

Nu de reguliere zorg weer zo goed als normaal is kan worden nagedacht over de inzet van THOR UVC tijdens een tweede piek. Geschoold personeel betreffende UVC technologie is hier bij essentieel.

YOUVC HEALTHCARE ACADEMY

DÉ OPLEIDER EN KENNISPARTNER BETREFFENDE UV-C TECHNOLOGIE

Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers veilig en effectief kunnen werken met een UV-C desinfectie robot? Wij hebben hier veel ervaring mee en helpen u hier graag bij?

 Interesse in een educatie?

MEER WETEN OVER DE YOUVC HEALTHCARE ACADEMY?