Herken kwaliteit van een UVC robot

Diepzeeduiken of snorkelen in de UVC oceaan

Nieuws   •   29 juni 2020

Herken kwaliteit van een UVC robot

HERKEN KWALITEIT IN EEN UVC DESINFECTIE ROBOT. GA JE DIEPZEEDUIKEN OF SNORKELEN IN DE UVC OCEAAN? KIES JE VOOR EEN GEVALIDEERDE DESINFECTIEMETHODE OF ……… ?
ZOALS WE VORIGE WEEK AL AANGAVEN, VONDEN WIJ HET NOODZAKELIJK DIEPER IN TE GAAN OP VRAGEN VAN DE KLANT, CONSUMENT EN DE WERELD DIE UVC-DESINFECTIE HEET. VORIGE KEER HEBBEN WE GESPROKEN OVER VEILIGHEID RONDOM UVC-TECHNOLOGIE. DEZE WEEK GAAN WE DIEPER IN OP KWALITEIT.

Herken de kwaliteit van een UVC robot. Om te garanderen dat de ruimtes en oppervlakten gedesinfecteerd zijn, wil je werken met gevalideerde apparatuur en processen. Hoe bepaal je nu de kwaliteit van de aangeboden UVC-robots, wat moet je op letten in je zoektocht naar de juiste UVC robot…….? En tegelijkertijd wil je weten hoe die kwaliteit samen met veiligheid en milieuvriendelijkheid gewaarborgd zijn.

Steeds meer aanbieders van robots…

Nu de economie weer is opgestart, en zo ook de reguliere zorg, wordt er meer dan ooit gezocht naar methodes om de ruimtes en oppervlakten te ontsmetten. Een beheersbare methode zodat veilige en schone ruimtes kunnen worden aangeboden aan medewerkers, klanten, bezoekers en patiënten. In je zoektocht kom je waarschijnlijk een ruim aanbod tegen van UVC robots. Sterker nog, je wordt overspoeld door aanbieders als je op het Internet zoekt.

Zitten marketing en opportunisme achter deze nieuwe golf van desinfectierobots? We hebben allemaal geleden onder de coronavirus-situatie. We zijn allemaal bang. We hebben allemaal het dramatische nieuws gezien. Dit is dus de uitgelezen kans om een super desinfectierobot op de markt te brengen.

De keuze om UVC-licht in te zetten voor desinfecteren is logisch. Immers, UVC-licht is een bewezen desinfectie methode. Hier zijn tal van publicaties over verschenen.

Waar moet je opletten bij de zoektocht?

Je wil dat de leverancier de effectiviteit van de UVC robot kan aantonen. Bovendien wil je een bedrijf dat ervaring heeft met deze desinfectiemethodiek. En wat dacht je van het kennisniveau, de staat van dienst van het bedrijf, referenties, etc.. Je zoekt immers niet alleen kwaliteit in het product en alles daar omheen, maar ook in het bedrijf.

Hoe wordt de UVC dosis berekend, hoe zijn de werkmethode en opstelling van de robot in de ruimte gevalideerd, welke onderzoeksresultaten zijn aanwezig? Wordt er een garantie aangeboden? Is er een verlengde garantie? Wat zijn hiervan de kosten en wat houd dit precies in? Hoe worden veiligheid, service en educatie ingericht en welke kennisinstituten of onafhankelijke entiteiten hebben de UVC robot getest en gevalideerd? Hoe lang en waar is gewerkt aan research en development?

Lees hier de Factsheet van de International Ultraviolet Association betreffende het kiezen van een UVC robot.

Bezoek aan website

Bezoek aan de website

De eerste stappen die men zet om meer te weten te komen over het bedrijf dat de UVC- robots aanbiedt, is een bezoek aan de website.

Let daarbij goed op hoe volledig de gevonden informatie is. Is deze informatie betrouwbaar?

Het gaat hier om de mate waarin je erop kunt vertrouwen dat de informatie klopt. In hoeverre is de informatie geloofwaardig? In hoeverre is de informatie objectief? Bij het beoordelen van de betrouwbaarheid van informatie moet je op meerdere aspecten letten. Deze hebben te maken met zowel de herkomst van de informatie als de inhoudelijke kwaliteit ervan.

 • Is er sprake van bronvermelding?

 • Wat is de kwaliteit van de vermelde bronnen?

 • Is na te gaan of de verstrekte informatie juist en volledig is?

Check achtergrond bedrijf

Check achtergrond bedrijf

 • Referentiecheck bedrijf. Wie werken er al met dit bedrijf? Wat zijn de ervaringen? Geeft het bedrijf referenties af?

 • Heeft bedrijf een missie en een visie? Zonder een goede missie en visie is een bedrijf stuurloos. Wil je daar deel van uit maken? Of lijkt het erop dat men puur uit is op opportunistische verkoop ten tijde van Covid-19.

 • De algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden bieden duidelijkheid en zekerheid. Ook voor jezelf.

 • Hoe gaat bedrijf om met GDPR? Bedrijven die laten zien dat ze de privacy van mensen belangrijk vinden, niet alleen maar “omdat het moet”, die transparant zijn over hun gebruik van gegevens, die nieuwe en betere manieren bedenken en invoeren voor het omgaan met klantgegevens, krijgen meer vertrouwen en loyale klanten.

 • Wie zijn de partner bedrijven waar mee gewerkt wordt? Dat kan je al een goed inzicht geven met wie je te maken hebt.

Procesborging en kwaliteit

Procesborging en kwaliteit

 • Is er een kwaliteitsbeheersplan aanwezig?

 • Hoe zijn taken en verantwoordelijkheden vastgelegd?

 • Kunnen de bestaande protocollen voor reinigen en desinfecteren in de patiëntenzorg blijven gehandhaafd?

 • Hoe zijn veiligheid, training en service geregeld?

 • Welke service en onderhoud worden aangeboden? Wat zijn de intervallen en wat wordt er gedaan?

 • Hoe staat het met de garantie? Is er een verlengde garantie?

 • Is er een uitgebreide gebruikershandleiding? Hardcopy en digitaal?

 • Wat te doen bij storing en calamiteit?

 • Bestaat er een gevalideerde en aantoonbare werkmethode?

 • Heeft het product een CE markering en conformiteitsverklaring?

Kwaliteitskenmerken UVC robot

Kwaliteitskenmerken UVC robot

 • Welke UV lampen worden gebruikt?

 • Wat is de UVC output dosis van de UV lampen? Kan de leverancier dit aantonen?

 • Creëert het design van de UVC robot zijn eigen schaduw? Veel robot beginnen 1 meter boven de grond? Hoe is robot in staat ook onder objecten te stralen en hoe worden bovenste delen van de ruimte zoals plafond, ventilatieroosters bereikt?

 • Hoe gaat de leverancier om met schaduwrijke gebieden? Wat is de oplossing die hier geboden wordt?

 • Hoe wordt de optimale UVC dosis en de behandeltijd objectief berekend en bepaald? Wordt tijd bepaald door timer of zit er een gedachte achter op basis van feitelijke informatie?

 • Worden er automatisch behandelrapportages gegenereerd? Wat staat hierin? Erg belangrijk met audits. Wie ontvangt ze?

 • Welke methode wordt gebruikt om objectief te zien of delen van de ruimte voldoende en effectief bestraald zijn? Kan leverancier dit aantonen?

 • Kan leverancier aantonen met klinische data wat de gemeten log reducties zijn van de UVC robot in verschillende settings? Hoe is dit aangetoond en wie heeft gepubliceerd? Of gebruikt men data van andere systemen?

Berekening dosis

Berekening van de dosis

De belangrijkste taak die je kunt uitvoeren bij het kiezen van een UVC desinfectiesysteem is het stellen van de volgende vragen. En het eisen van bewijs.

 • Hoe nauwkeurig is de doseringsberekening?

 • Welke methodologie wordt er gebruikt? Timer? Ruimtescanning? Reflecterende dosis? 

 • Wanneer wordt de dosering berekend? Voor de cyclus? Tijdens de cyclus? 

 • Waarom is hun doseringsberekening beter dan bij andere systemen? Waarom zou je voor hun systeem moeten kiezen? Waarom is het geschikt voor deze toepassing?

 • Waar wordt de dosering berekend? Wordt de dosis berekend in de ruimte? Buiten de ruimte? Van een boek / tafel of op basis van realtime ruimtegegevens?

Effectiviteit dosis UVC-straling

Effectiviteit van de UVC lampen is afhankelijk van plaatsing UVC robot in de ruimte, de UVC output, de juiste tijd, en de juiste preparatie van de ruimte. Uit studies blijkt dat de effectiviteit sterk afhangt van de methode, het te desinfecteren materiaal en de omgevingsfacoren.

Philips lamp UVC

Gebruik juiste UVC lampen

Ultraviolet licht kan worden opgewekt met behulp van een fluorescentielamp. Een buis wordt gevuld met argon of krypton (of een mengsel hiervan) en kwikdamp onder lage druk. Wanneer de buis uit uitsluitend glas bestaat, produceert de lamp dus vooral UVC licht met deze golflengte rond 254nm. Deze krachtige lampen worden vooral gebruikt om te desinfecteren. Dit wordt vooral ingezet in de desinfectie van medische instrumenten, apparatuur, oppervlakten en ruimtes.

Vaak wordt aan de binnenzijde van het glas nog een laag aangebracht die dit UVC door middel van (foto)luminescentie omzet in grotere golflengten zoals UVB in het geval van een zonnebanklamp of UVA in het geval van een ‘blacklight’ dat gebruikt wordt in discotheken, barren en theaters.

In een recentelijk onderzoek van de Boston University is de effectiviteit van de lampen van het Eindhovens lichtbedrijf Signify, Philips voormalige lichttak, aangetoond. Hun onderzoek toont aan dat bij een bepaalde opstelling het SARS-CoV-2 virus met 99,9999%  in 25 seconden werd afgebroken.

Om u op weg te helpen een juiste keuze te maken voor een kwalitatief goed UVC apparaat hebben wij een ‘Checklist Kwaliteit UVC Robot’ samengesteld.

UITEINDELIJK WILLEN WE ALLEMAAL WERKEN MET KWALITEITSPRODUCTEN; EEN PASSENDE OPLOSSING VOOR DE VRAAGSTELLING. EEN GOEDE ORIENTATIE EN VERDIEPING IN WAT EEN UVC ROBOT DAADWERKELIJK BIEDT WAT BETREFT KWALITEITSKENMERKEN EN PROCESBORGING IS DAARBIJ ESSENTIEEL.  GA NA OF JE DE UVC ROBOT EENVOUDIG KAN INTEGREREN IN JE EIGEN WORKFLOW EN PROTOCOLLEN. BIJ EEN OPTIMALE VOORBEREIDING KUN JE RISICO’S VERMIJDEN EN EEN UITSTEKEND KWALITATIEF PASSEND PRODUCT VINDEN.