Hoe veilig is werken met UVC? Help!

Nieuws   •   11 juni 2020

Help hoe veilig is werken met uvc

DE KOMENDE WEKEN GAAN WE DIEPER IN OP DEZE VRAAG EN ANDERE VRAGEN DIE SPELEN BIJ DE KLANT, CONSUMENT EN DE WERELD DIE UVC-DESINFECTIE HEET. DEZE WEEK BESPREKEN WE DE VRAAG OF HET WEL ZO VEILIG IS OM MET UV-C TE WERKEN. WAT IS UV-C LICHT, HOE WERKT HET EN WAAR MOET JE OP LETTEN?

Hoe veilig is werken met UVC? Dat is een vraag die we, en terecht, regelmatig krijgen. En zeer actueel want je ziet de laatste periode het aantal aanbieders van UVC-apparaten voor desinfectie groeien. UVC-oppervlakte en ruimtedesinfectie heeft aandacht gekregen in de strijd tegen het virus en het voorkomen van de verspreiding hiervan.

Het is al langer bekend dat UV-C licht zeer effectief micro-organismen, zoals virussen, bacteriën en schimmels, afbreekt. Dit licht, dat niet zichtbaar is voor het menselijk oog, doodt organismen door de moleculaire verbindingen van organische moleculen zoals DNA ernstig te beschadigen.

Hoe veilig is werken met UVC

Wat is uv-c licht en hoe doodt het micro-organismen?

Dat is een heel technisch verhaal. Ultraviolette straling, ook wel UV-licht genoemd, is elektromagnetische straling net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is. De golflengte van UV-licht ligt tussen 10 en 400 nanometer, dus ‘voorbij het violet’.

Doordat ultraviolet licht een kortere golflengte heeft dan zichtbaar licht, is het energierijker; het kan zelfs het ionisatiepotentiaal van organische moleculen bereiken en daarmee chemische reacties in gang zetten. Dat is tevens de reden dat een overmaat van ultraviolette straling schadelijk is voor vele organismen, waaronder de mens.

Met name UV-C licht tussen 200-280nm doodt micro-organismen. Met een adequate dosis van 253,7nm zullen micro-organismen in het bijzonder worden gedood. Het kiemdodende effect is afhankelijk van de bestralingsdosis en de tijd waaraan het micro-organisme aan UV-C wordt blootgesteld.

Hoe veilig is werken met UVC

Schadelijk voor de gezondheid

UV-C licht is schadelijk voor de gezondheid. De zon zendt ook UV-C uit, maar dit bereikt de aarde niet omdat het wordt tegengehouden door de atmosfeer. Bij een langdurige blootstelling kan UV-C-straling kankerverwekkend zijn. Penetratiediepte is gering in menselijke huid: weinig (ca. 5%) of geen UV-C zal de levende cellen van de huid bereiken. De meeste absorptie vindt plaats in de buitenste laag, de hoornlaag, die bestaat uit reeds afgestorven cellen; ervan uitgaan dat de huid intact is en van voldoende dikte is. De dikte van de huid kan interindividueel en intrapersoonlijk sterk verschillen. De leeftijd speelt daarbij ook een rol.

Effect op huid en ogen

Op plekken waar we een dunnere huidlaag hebben, zoals ons gezicht, kan UV-C straling er wel voor zorgen dat de huid rood wordt (zonnebrand). Gezien de hoge energie die de kortgolvige UVC straling bevat is er geen grote hoeveelheid nodig om dit te veroorzaken.

Onze ogen kunnen ook last hebben van UVC straling. De buitenste laag van ons oog kan geïrriteerd raken (zonnebrand) als er UV-C straling op valt. Dit kan pijnlijk aanvoelen als een brandend gevoel van zand in de ogen. Dit effect kennen we ook als lasogen of sneeuwblindheid.

Dat wekt bij mij meteen een vraag op over de tijdens de Covid 19 periode gefabriceerde UVC- apparatuur. In geval van THOR UVC ging hier een jarenlange R&D aan vooraf voor dat deze op de markt kwam. Validatie, veiligheid en kwaliteit kostten veel tijd en geld. Maar goed dit is een andere discussie die de beleidsmakers moeten gaan voeren met de diverse betrokken partijen.

Ga na of veiligheid is ingebouwd

Het is dus van wezenlijk belang dat er veiligheidsaspecten zijn ingebouwd om schade aan huid en ogen te voorkomen. Ben alert en wees je hier bewust van. Zorg dat je voldoende kennis hebt voordat je met een UVC-apparaat aan de slag gaat.

Oftewel, wanneer je met UV-C licht werkt, moet je zelf niet in de te behandelen ruimte zijn of beschermende kleding, gezichtsmasker en bril dragen. Daarnaast is het ook belangrijk dat het apparaat is getest op veiligheid, onafhankelijk gevalideerd is, en absoluut voorzien is van ingebouwde veiligheidsaspecten en back-ups. De leverancier dient de gebruiker van dit soort apparatuur altijd een gebruikerstraining aan te bieden waarin alle facetten van veiligheid worden meegenomen.

Werk met gevalideerde apparaten voorzien van veiligheidsaspecten

Dus om antwoord te geven op de vraag of het veilig is om met UV-C licht te werken, is het antwoord: ja. MITS je werkt met een gevalideerd apparaat dat is voorzien ingebouwde  veiligheidsaspecten. Het apparaat dient ook uitvoerig getest te zijn op veilig gebruik. Tijdens een training zullen alle aspecten aan bod komen zodat de gebruiker weet met wat voor apparaat hij werkt, hoe het werkt en wat te doen in geval van calamiteiten. Dit is van belang om schade aan huid en ogen te voorkomen. Hoe vervang je een lamp en hoe voer je de scherven af? Wees hier bewust van en zorg dat je voldoende kennis hebt voordat je met een UVC-apparaat aan de slag gaat.

Check of het apparaat voldoet aan….

Welke aspecten van een UVC-apparaat zijn van belang om veiligheid te creëren voor de gebruikers en eventuele aanwezigen? Heeft het apparaat een CE-markering? Waaruit bestaat de service en onderhoud? Wat zijn de intervallen? Is er een verlengde garantie mogelijkheid? Word mijn apparaat op afstand remote gemonitord en ontvang ik een seintje van de leverancier dat de lampen vervangen moeten worden of dat juist een ander deel aan service toe is? Kan ik ten allen tijden beschikken over de status van het apparaat om juist die veiligheid te waarborgen?

 • Bescherming huid en ogen

  Het apparaat moet direct afslaan bij een waargenomen beweging in de ruimte. Om zo te voorkomen dat een persoon aan UVC wordt blootgesteld. De technologie en garantie die hiervoor wordt afgegeven verschilt erg per apparaat. Is het apparaat bijvoorbeeld voorzien van bewegingsensoren die de ruimte 360° scannen? Worden deze sensoren niet geblokkeerd door objecten? Is er een validatie rapport beschikbaar?

  Of kies ervoor beschermende kleding, gezichtsmasker, bril en handschoenen te dragen.

 • Gebruikerstraining en rapportage

  Wordt er door de leverancier een gebruikerstraining aangeboden met een uiteindelijke certificering? Hoe wordt er geborgd dat alleen deze personen met het apparaat werken? Hoe wordt er geborgd dat het apparaat op de juiste wijze is en wordt gebruikt?

 • Veiligheidsmarkeringen

  Worden waarschuwingsborden meegeleverd om aan de deur te bevestigen bij ruimtes waar een UVC apparaat aan het werk is? Is er waarschuwingslint om voor een deur te bevestigen om de omgeving te waarschuwen dat ze de ruimte niet kunnen betreden?

Om u op weg te helpen een juiste keuze te maken voor een veilig en kwalitatief goed UVC apparaat hebben wij een checklist veiligheid samengesteld.

Laat u goed informeren

Wanneer u in gesprek bent met een leverancier en die praat u niet bij over de veiligheidsaspecten van zijn apparaat dan moet u zich afvragen of u niet verder moet kijken. En wanneer een leverancier niet met de juiste onderbouwing komt wanneer het apparaat een service en onderhoudsbeurt nodig heeft zou dat bij u ook vraagtekens moeten opwekken. Hoe effectief zijn de lampen nog? Hoe wordt dit gemeten?

Een andere interessante vraag is of het wel veilig is om een ‘autonome’ zelfrijdende robot door de gangen te laten rijden in alle hectiek van een ziekenhuis waar zich patiënten, bezoekers en medewerkers bevinden. Voorlopig is de infrastructuur van de ziekenhuizen daar niet op ingericht en zal een robot zonder bewegingssensoren ten allen tijden moeten worden begeleid door een medewerker.

WAT WE UITEINDELIJK ALLEMAAL WILLEN IS EEN VEILIGE EN GEZONDE OMGEVING VOOR ONZE PATIËNTEN, BEZOEKERS EN MEDEWERKERS.