Blog

Kwaliteit UVC Desinfectie Robot, hoe herken je dit?

Diepzeeduiken of snorkelen in de UVC oceaan

KIES JE VOOR EEN GEVALIDEERDE DESINFECTIEMETHODE OF ……… ?
ZOALS WE VORIGE WEEK AL AANGAVEN, VONDEN WIJ HET NOODZAKELIJK DIEPER IN TE GAAN OP VRAGEN VAN DE KLANT, CONSUMENT EN DE WERELD DIE UVC-DESINFECTIE HEET.

Herken de kwaliteit van een UV-C desinfectie robot. Om te garanderen dat de gladde oppervlakken gedesinfecteerd zijn, wil je werken met gevalideerde apparatuur en processen. Hoe bepaal je nu de kwaliteit van de aangeboden UV-C desinfectie robots, wat moet je op letten in je zoektocht naar de juiste UV-C desinfectie robot…….? En tegelijkertijd wil je weten hoe die kwaliteit samen met veiligheid en milieuvriendelijkheid gewaarborgd zijn.

Steeds meer aanbieders van robots…

Nu de economie weer is opgestart, en zo ook de reguliere zorg, wordt er meer dan ooit gezocht naar methodes om gladde oppervlakken te ontsmetten. Een beheersbare methode zodat veilige en schone ruimtes kunnen worden aangeboden aan medewerkers, klanten, bezoekers en patiënten. In je zoektocht kom je waarschijnlijk een ruim aanbod tegen van UV-C robots. Sterker nog, je wordt overspoeld door aanbieders als je op het Internet zoekt.

Zitten marketing en opportunisme achter deze nieuwe golf van desinfectierobots? We hebben allemaal geleden onder de coronavirus-situatie. We zijn allemaal bang. We hebben allemaal het dramatische nieuws gezien. Dit is dus de uitgelezen kans om een super desinfectierobot op de markt te brengen.

Integreer THOR UVC  in bestaande werkproces

Beheersplan

Er is een kwaliteitsbeheersplan beschikbaar. Dit plan heeft als doel een kwaliteitsborgingstructuur rondom het beheer, gebruik en onderhoud van de THOR UVC desinfectie robot te realiseren. Plus een verdere optimalisering van de patiëntveiligheid en bescherming van de medewerker.

Kwaliteitsbeheersplan

In dit beheersplan is de kwaliteitsborgingstructuur vastgelegd rond het beheer, gebruik en onderhoud van de THOR UVC desinfectie robot.

Beheersmaatregelen zijn beschreven voor het verkleinen of elimineren van risicofactoren bij het gebruik van de THOR UVC desinfectie robot. Deze maatregelen betreffen preventieve borgingsmaatregelen, zoals werkinstructies, protocollen, meldingen en metingen. Dit is aangevuld met correctieve maatregelen bij afwijkingen en calamiteiten. Ook is hierbij een verantwoordelijkheden overzicht toegevoegd.

Kwaliteit UVC robot

Kwaliteit THOR UVC

 • Processen geborgd

 • Gebouwd in een ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 13485 en 2018 Piek certified faciliteit

 • Gebruikerstraining met certificaat

 • Onderzoek en ontwikkeling

 • Garantie, service en handleiding

 • Effectiviteit

 • Kwaliteitskenmerken THOR UVC

LEES HIERONDER MEER OVER DE KWALITEITSKENMERKEN VAN THOR UVC

Dosis = Sterkte x Tijd: de dosis bepaalt de mate van desinfectie

Proces en kwaliteitskenmerken THOR UVC

Processen geborgd

 • Kwaliteitbeheersplan THOR UVC beschikbaar

 • Geproduceerd in ISO 9001, ISO 14001 en ISO 13485 omgeving

 • Processen zijn gevalideerd

 • Processtappen geborgd middels software

 • Checklist voorbereiding ruimte beschikbaar

 • Automatisch gegenereerde rapportages: voor audits, evaluatie en feedback

 • Taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd

 • Veiligheidsmateriaal beschikbaar gesteld; gevarenbord en waarschuwingsposter

 • Verificatie met gevalideerde dosimeters

Gebruikerstraining

 • Gebruikers worden vooraf getraind

 • Training bestaat uit theoretisch en een praktisch gedeelte

 • Certificering bij behalen examen

 • De beheerder ontvangt overzicht van de resultaten en een nieuwe datum voor jaarlijkse her-certificering wordt vastgelegd

Onderzoek en ontwikkeling

 • Significante research & development – 7 jaar

 • Voorzien van CE-markering

 • Validatie werkmethode; opstelling en proces met behulp van dosimeters

 • Onderzoeksresultaten beschikbaar

Genereren data

Data zoals behandelde zones, behandelduur, plaatsing, gegevens van de behandelaar, gegevens ruimte, tijd en datum, worden direct na de behandelingen genereerd en bijgehouden op de hub. Managers hebben toegang tot deze overzichtelijke data. Deze zijn ter evaluatie, confirmatie en kunnen tevens worden gebruikt voor auditdoeleinden

24/7 inzetbaar

THOR UVC maakt gebruik van hybride accu die de toren blijft verbinden met de tablet via WIFI HUB in geval je van ruimte wisselt. Geen onnodig tijd verliezen met opstarten. Altijd, overal en direct inzetbaar. Zodra de stekker in het stopcontact gaat, kan er direct een desinfectiecyclus gestart worden. Het is niet nodig tussendoor een accu op te laden of minutenlang de UV lampen op te warmen.

Bij disfunctioneren van een lamp nemen de overige lampen het over om alsnog de juiste dosis te leveren.

Garantie, service en handleiding

 • Fabrieksgarantie en optie verlengde garantie

 • Service en onderhoud beschikbaar. Inclusief service bij storing en calamiteit

 • Uitgebreide gebruikershandleiding en een verkorte handleiding

 • Persoonlijke aandacht

Effectiviteit

 • 99,999% van de micro-organismen worden uitgeschakeld

 • Logreductie 5-6

Kwaliteitskenmerken THOR UVC

 • 24 UV-C lampen van Signify. Systeem genereert per lamp 27W aan UV-C licht. In totaal is dat 648 W

 • Schaduwreducerende technologie

 • Accurate meting: met behulp van Lidar Scanning Technologie

 • Stevig en stabiel

 • 648 W, Pure kracht. Snelle behandeling door hoge output. 20-25 minuten per ruimte

 • Het systeem genereert veelomvattende digitale rapportages. Deze worden direct na de behandeling naar aangewezen personen verstuurd.

Nauwkeurige accurate berekening door THOR UVC

Met behulp van Lidar Scanning Technologie wordt de ruimte 360° tot op de millimeter nauwkeurig gescand. Hiermee wordt de optimale dosis UVC berekend. Het algoritme van THOR UVC berekent de optimale dosis. De behandelaar hoeft alleen nog de behandelcirkel te kiezen op basis van nauwkeurige en accurate feedback. Dus geen giswerk.

Schaduwreducerende technologie

Achter de lampen bevindt zich geëxtrudeerd aluminium met een gepatenteerde coating die UV-straling 98% reflecteert waardoor output van de lampen wordt gemaximaliseerd.

De ingebouwde technologie berekent de optimale dosis en houdt rekening met de Kwadratenwet: een voorwerp dat tweemaal zover weg staat, ontvangt in dezelfde tijd maar een kwart van de energie.

Robotische verlenging tot 2.25m en begint al 5 cm boven de grond. Beperkt schaduwen van vloer tot plafond.

Check op kwaliteit

HOE WEET U NU WAAR U OP MOET LETTEN BIJ DE AANSCHAF VAN EEN UVC APPARAAT. HOE WEET U ZEKER DAT DEZE VAN EEN UITSTEKENDE KWALITEIT IS EN PASSEND BIJ UW DOELSTELLING?

Om u op weg te helpen een juiste keuze te maken in de UVC oceaan, hebben wij een checklist kwaliteit UVC robot samengesteld.

Waar let u op?

ALS EXPERT VERTELLEN WIJ U GRAAG MEER OVER KWALITEIT EN UVC ROBOTS

Het is nogal technisch waar u op moet letten en waar u naar moet vragen bij de aanschaf van een UVC-apparaat. Het is een behoorlijke investering en bovendien moet een UVC desinfectie apparaat geïntegreerd worden in het bestaande werkproces. Wij hebben hier veel ervaring mee en zijn graag uw sparringpartner.

Werkproces THOR UVC robot

 Wilt u meer weten over de kwaliteitsaspecten van UVC robots?

WIJ ZIJN EXPERT OP DIT GEBIED EN INFORMEREN U GRAAG