Ruimte Scanning Technologie

ÉÉN VAN DE UNIEKE KENMERKEN VAN DE THOR UVC DESINFECTIE ROBOT IS DE GEÏNTEGREERDE DYNAMISCHE RUIMTE SCAN EN MAPPING TECHNOLOGIE.

Ruimte Scanning Technologie van THOR UVC maakt het uploaden van plattegronden en afhankelijkheid van uw leverancier volledig overbodig. De geïntegreerde dynamische ruimte scan en mapping technologie stellen u in staat flexibel om te gaan met de behandelingsruimtes. U kunt de ruimtes inrichten en wijzigingen naargelang uw behoefte. De plaatsing van meubels en objecten worden door de robot gescand en kunt u dus rustig van plaats veranderden.

De optimale dosis wordt iedere keer opnieuw berekend.

THOR maakt 3 scans

 • Bodemscan

 • Bovenste scan

 • Scan van de objecten die in de kamer aanwezig zijn

Deze scans bepalen de geometrie van de ruimte. Oftewel de oppervlakte en het volume. Daarnaast wordt bepaald hoe vol of hoe leeg de ruimte van objecten is. Dit is belangrijk in verband met het omgaan met schaduwen en het toestaan ​​van de benodigde tijd voor reflectiedosering in en rond de verschillende objecten. Dit wordt ook gemeten.

Bepalen optimale dosis

Aan de hand van de data van de scans wordt via een gepatenteerd algoritme de optimale UV-C dosis bepaald voor de behandeling van de ruimte die de robot op dat moment voor zich ziet.

Als een robot binnen dezelfde kamer wordt verplaatst, worden deze 3 scans opnieuw gedaan omdat de kamer is veranderd ten opzichte van de robot. De geometrie is niet veranderd, maar de afmetingen vanaf het punt van UV-C emissie wel. Er wordt opnieuw een nieuwe dosis berekend en aangepast aan de nieuwe positie in de ruimte.

Deze technologie maakt het uploaden van plattegronden overbodig. Een besparing van tijd en dus kosten. Een totale scan duurt gemiddeld 1 minuut. Dit hangt af van hoe vol of hoe leeg de kamer is.

Geen variabelen die de effectiviteit beïnvloeden

THOR UVC levert keer op keer een consistente en effectieve kiemdodende UV-C dosis. De menselijke factor wordt grotendeels geëlimineerd. Geen variabelen die de effectiviteit beïnvloeden. Met schaduwreductie, efficiënter kunnen werken en aantrekkelijke investerings- en operationele kosten levert dit u meerwaarde op. Dit geeft vertrouwen.

Doordat de THOR gebruik maakt van een stekker en een stopcontact, kan hij altijd en overal op elk moment van de dag worden gebruikt. Niet afhankelijk van een opgeladen accu, het uploaden van plattegronden of de beschikbaarheid van iemand die getraind is in het uploaden van plattegronden.

Standaardinstallaties van bewegende robots zijn duur. Het in kaart brengen van een afdeling met 10 kamers kost al snel € 5.000,- en technische ondersteuning voor een dag € 1.000,-.

Het is belangrijk dat de leverancier u helpt bij het in kaart brengen van de Total Cost of Ownership. Zorg er voor dat u een overzicht ontvangt van de meerkosten van de accessoires die u ook dient aan te schaffen. U betaalt al snel het dubbele van een THOR UVC desinfectierobot.

THOR UVC levert keer op keer een consistente en effectieve kiemdodende UV-C dosis.

We raden u ook aan de volgende vragen te onderzoeken

 • Hoe wordt de kritische dosis UVC tijdens het rijden gehandhaafd?

 • Hoe bepalen de bewegende robots hun snelheid? Is het variabel?

 • Op basis van welke criteria is deze variabele?

 • Hoe en wie bepaalt hoelang en waar de bewegende robot ergens moet stoppen? Hoe wordt de dosis bepaald? Is het variabel?

 • Hoe wordt de blootstellingstijd bepaald voor de verschillende micro-organismen?

 • Als een object / meubelstuk is verplaatst dat afwijkt van de standaard mapping, wat is dan de impact op de effectiviteit van de desinfectie?

 • Kan het systeem afwijkingen compenseren? Zo ja, hoe? Hoe wordt de dosis gevalideerd en getest?

 • Als de kamer zelf niet constant wordt gemeten en gescand, en aangezien COVID-19 gedurende langere tijd in de kamerlucht kan blijven hangen, hoe wordt dan de terminale dosis berekend voor de kamer in plaats van alleen de proximale oppervlakken langs de route die de robot rijdt?

 Wilt u meer weten over Ruimte Scanning Technologie?

WIJ INFORMEREN U GRAAG