Service en Onderhoud

WAAR MOET U OP LETTEN BIJ DE AANSCHAF VAN EEN UV-C DESINFECTIE ROBOT? WAT ZIJN UW VERWACHTINGEN?

Meten is weten, maar weet u ook zeker dat de waarde die u meet daadwerkelijk klopt? Is het UV-C apparaat correct afgesteld en geeft het betrouwbare waarden voor een goede diagnose? Hoe ziet het preventieve onderhoud eruit? Wanneer wordt dit gedaan en wat wordt er gedaan? Is er een correctief onderhoud waarbij storingen opgespoord worden? Met wat voor soort systeem wordt het onderhoud gepland en de onderhoudshistorie per apparaat bijgehouden? Wat valt er precies onder de fabrieksgarantie? Is er een verlengde garantie mogelijk? En als laatste, en wel zo belangrijk, heeft u keuze uit service en onderhoudspakketten? En wat houden die in?

Graag informeren wij u over al deze vraagstukken betreffende service en onderhoud.

Stabiele en Veilige Robot

Om stabiliteit, veiligheid en een maximale beschikbaarheid van de THOR UVC robot te realiseren zijn een aantal zaken belangrijk vereist. Ten eerste is een periodieke inspectie nodig om te toetsen of de apparatuur goed functioneert. Ten tweede is preventief onderhoud van groot belang om apparatuur operationeel te houden. Tot slot is op het moment van onverwachte uitval correctief onderhoud nodig, zodat u weer snel over uw apparatuur kunt beschikken.

LEES HIERONDER MEER OVER PREVENTIEF ONDERHOUD, CORRECTIEF ONDERHOUD EN ASSET MANAGEMENT

Preventief onderhoud

Preventief onderhoud wordt op vooraf vastgestelde data, passend in uw agenda, uitgevoerd. Het preventief onderhoud omvat het controleren, afstellen, bijstellen en technisch schoonmaken van de apparatuur en als het nodig is smeren van mechanische delen. Ook worden voorgeschreven onderdelen vervangen en wordt de apparatuur op de juiste werking getest. Blijkt bij preventief onderhoud dat een reparatie noodzakelijk is en deze past binnen de geplande tijdsduur, dan wordt deze direct uitgevoerd.

Correctief onderhoud

Correctief onderhoud omvat het opsporen en opheffen van aangemelde storingen in de apparatuur. Ook reparaties die bij de uitvoering van de veiligheidsinspectie, preventief onderhoud en/of kalibratie noodzakelijk bleken te zijn, vallen hieronder.

Asset management

Alle apparatuur per zorginstelling zou moeten worden ondergebracht in een asset managementsysteem van de firma. Elk apparaat krijgt een uniek identificatienummer, gekoppeld aan het serienummer van het apparaat. Met behulp van dit systeem wordt het onderhoud gepland en de onderhoudshistorie per apparaat bijgehouden.

Wij helpen u hier graag mee

Wat biedt YOUVC betreffende Service & Onderhoud THOR UVC?

Vanaf het moment dat u een THOR UVC robot aanschaft, kunt u er zeker van zijn dat u altijd onze maximale aandacht heeft. Om u maximaal te ondersteunen, bieden wij u een service- en onderhoudspakket aan.

Regelmatige service en onderhoud zijn belangrijk om uw THOR UVC robot veilig en betrouwbaar te houden. En dan doet THOR precies wat hij moet doen: correct functioneren en maximaal presteren.

Een deskundig periodiek onderhoud zal de levensduur van THOR aanzienlijk verlengen. Vroegtijdige signalering van symptomen voorkomt kostbare reparaties en uitval. En derhalve een reductie van uw exploitatiekosten.

Vanwege het vooraf overeengekomen onderhoudsbedrag ontstaan er geen onverwachte kosten. Dat garandeert een calculeerbare kostenplanning en budgettering. Wanneer uw THOR UVC robot niet meer onder de garantie valt, zullen we onderdelen en werkuren in rekening brengen.

U wilt toch ook dat uw UV-C apparatuur betrouwbaar functioneert

Voordelen service en onderhoudspakket

  • Zekerheid op een goed onderhouden THOR UVC robot

  • Tweemaal paar jaar service; preventief en correctief onderhoud wanneer nodig

  • Automatisch bericht wanneer THOR UVC aan onderhoud toe is

  • Geen voorrijkosten en prijstechnisch voordeliger als los onderhoud

  • Voorkomt storingen, verlengt de levensduur, verhoogt de veiligheid en zorgt voor een beter rendement

  • Hogere productiviteit, lagere kosten en een hogere restwaarde

  • Service & Onderhoud zijn mogelijk op locatie in het ziekenhuis

  • Wij werken alleen met originele onderdelen en onderhoud is conform fabrieksvoorschrift

  • Professioneel opgeleid technisch team die werken met gecertificeerde hoogwaardige test- en kalibratieapparatuur

  • Eén aanspreekpunt voor al het onderhoud. Onze technici kunnen het merendeel van de onderhoud en reparatiewerkzaamheden zelf uitvoeren

Fabrieksgarantie

U heeft een fabrieksgarantie als aanvulling op de wettelijke garantie die u al heeft. Deze fabrieksgarantie geldt voor een periode van een jaar. Gaat THOR UVC bijvoorbeeld stuk na 6 maanden na aankoop maar binnen de garantie, dan hoeft u niet aan te tonen dat het niet uw schuld is. Wij zullen de unit kosteloos repareren.

U kunt ook een verlengde garantie aankopen. Deze verlengde garantie kan voor een periode van 12 of 24 maanden zijn.

Verlengen, contractduur, betalingsduur en het resultaat

Het service en onderhoudspakket wordt jaarlijk voor de ingang van uw nieuwe jaarcontract bij u in rekening gebracht. Het contract wordt elk jaar automatisch stilzwijgend met een jaar verlengd. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voorafgaand aan de verlenging. Opzegging kan zowel per e-mail als telefonisch gebeuren.

Het uiteindelijke resultaat is een betere betrouwbaarheid van uw THOR-unit, een inzichtelijk reparatie- en onderhoudsbeleid en een korte responsetijd bij calamiteiten.

Een service dag

HOE LANG MOET IK MIJN THOR UVC ROBOT MISSEN?

U mag ervanuit gaan dat u uw robot één werkdag kwijt bent. Mochten wij vreemde zaken en/of benodigde reparaties constateren dan nemen wij altijd eerst contact met u op om een verslag te geven en een prijsopgave.

Het uiteindelijke resultaat is een betere betrouwbaarheid van uw THOR UVC robot, een inzichtelijk reparatie- en onderhoudsbeleid, nauwkeurig bijgehouden onderhoudshistorie en een korte responsetijd bij calamiteiten.

Correctief onderhoud THOR UVC

Het kan natuurlijk zo zijn dat uw robot een storing heeft. Mocht uw technische dienst niet in staat zijn deze storing zelf op te lossen dan kunt u altijd contact met ons opnemen via de voor u bekende emailadressen en telefoonnummers. Op basis van uw melding zal de storing worden aangemeld bij de technische supportafdeling. Dan zal de storing met u worden doorgesproken. Deze ondersteuning is geheel gratis. Lukt het niet de storing op te lossen via de telefoon dan gaan we samen met u een moment inplannen om correctief onderhoud en eventuele reparatiewerkzaamheden in gang te zetten. Deze zullen in eerste instantie bij u op de aangegeven locatie plaatsvinden.

Lukt het de monteur niet om de storing op te lossen omdat het storing mogelijk te groot is dan wordt deze storing geëscaleerd naar ons servicecentrum in Velsen Noord bij onze partner Blok System Supply. We zullen hierbij in overleg treden met de aangegeven contactpersoon om de volgende te nemen stappen te bespreken. Onze service engineers hebben altijd een leenapparaat bij zich zodat u nooit zonder een robot komt te zitten.

Blok System Supply THOR UVC
Service en Onderhoud THOR UVC

 Wilt u meer weten over ons service en onderhoudspakket?

WIJ INFORMEREN U GRAAG