YOUVC Desinfectie in CleanTotaal uitgelicht

Nieuws   •   27 februari 2020

UVC desinfectie CleanTotaal

IN FEBRUARI IS DE ACTUELE STAND VAN ZAKEN VAN UVC ALS DESINFECTIEMETHODE UITGEBREID AAN BOD GEKOMEN IN HET VAKBLAD CLEANTOTAAL. IN HET ARTIKEL “UVC DESINFECTIE, DODELIJK PAARS LICHT” WORDT HET TOEPASSEN VAN UVC EN DE ONTWIKKELINGEN HIERVAN GRONDIG TOEGELICHT. MET DANK AAN LEON VAN DEN BERG EN RUBEN LIJZENGA VAN PROSU MEDIA PRODUCTIES.

THOR en UVC Desinfectie is uitgebreid aan bod gekomen in CleanTotaal. Op de Interclean 2018 werd UVC als hulpmiddel om micro-organismen te doden geïntroduceerd. Inmiddels is er een keur aan apparaten op de markt. TotaalClean vond het tijd om verder in het onderwerp te duiken, de stand van zaken te inventariseren en antwoord te krijgen op belangrijke vragen zoals ‘werkt UVC-desinfectie altijd en overal’ en zo ja, ‘Wat zijn de kritische factoren daarbij’? Het ene UV, is het andere niet. In dit artikel leest u dat er ook verschillen zijn tussen UVC.

Nieuwe WIP richtlijnen

Het artikel in CleanTotaal geeft aan dat UVC als desinfectie techniek in de nieuwe richtlijnen een plaats zal krijgen. Hoe zit het nu met de daadwerkelijke toepassing van UVC in de gezondheidszorg? Dat blijkt nog een lastige zaak. De WIP-richtlijnen (Werkgroep Infectiepreventie) op het gebied van desinfectie stammen uit 2009 en zijn sindsdien niet meer geüpdatet. Er is inmiddels een opvolger. In de komende maanden zal de Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) naar verwachting de belangrijkste richtlijnen onder handen nemen.

UVC desinfectie techniek

Verwacht wordt dat UVC als desinfectie techniek in de nieuwe richtlijnen een plaats krijgt. Internationaal wordt er gewoon al gewerkt met UVC. Ook in andere Europese landen. Er is heel veel literatuur beschikbaar over de werkzaamheid van UVC. Per ziekenhuis zal er besloten gaan worden dit wel of niet toe te passen. Er zijn eigenlijk heel veel voordelen: snel, niet chemisch, gemakkelijk uit te voeren. Bovendien heb je de besmette kamer binnen een uur weer beschikbaar.

Dat is met alternatieven (zoals vernevelen van waterstofperoxide) niet het geval. Dan is een patiëntenkamer in het gunstigste geval zeker acht uur niet beschikbaar. De techniek is ook zeer betaalbaar. Een misvatting is dat UVC-systeem alleen is om in te zetten bij een uitbraak! Desinfectie is juist een noodzakelijkheid na het bezoek van een besmettelijke patiënt aan een SEH of een opname. Deze methodiek kan gewoon worden toegepast, alleen er is nog niet veel ervaring mee in Nederland. Veel professionals hangen vreemd genoeg toch nog aan de oude richtlijnen.

THOR UVC is ook voor u direct beschikbaar. Wij hebben een uitgebreid pallet aan financiële oplossingen waaronder huur of leasing.

Bron:
Dodelijk paars licht, desinfectie met UVC
CleanTotaal, 27 februari 2020, Leon van den Berg