UVC Luchtreiniger voor een schoon en gezond binnenklimaat

Nieuws   •   7 februari 2022

Luchtreiniger voor een schoon en gezond binnenklimaat

UVC Luchtreiniger voor een schoon en gezond binnenklimaat

We moeten weer gaan houden van de schone en gezonde lucht die we inademen door de kwaliteit ervan te verbeteren. Een schoon en gezond binnenklimaat krijgen we met een UVC luchtreiniger met filters en hoog intensiteit UVC licht.

Het is belangrijk een optimale balans te vinden tussen iemands gezondheid, die wordt beïnvloed door de slechte luchtkwaliteit, en de kosten van het aanpassen van de ventilatie of directe inzet van een UVC luchtreiniger. Zet de deuren en ramen maar tegen elkaar open want luchten is ook een vorm van ventilatie waardoor je in een keer veel verse lucht naar binnen laat. Weliswaar mooi bedacht natuurlijk, maar is in veel gevallen niet mogelijk en bovendien ook niet altijd gewenst.

GOED VENTILEREN IS NOODZAKELIJK

Het RIVM acht goed ventileren van besloten en drukke ruimtes noodzakelijk en er moet bovendien een bepaalde basisventilatie zijn. De capaciteit van deze ventilatie echter dient ook nog eens geschikt te zijn voor de gebruiksfunctie van de ruimte. In het bijzonder valt te denken aan scholen of vergaderzalen.

Een gezond en schoon binnenklimaat zijn bovendien belangrijk voor de mentale en fysieke gesteldheid van de mens. Het heeft vele voordelen en leidt namelijk tot meer leef en werkcomfort, verbeterde productiviteit, verlagen van het ziekteverzuim en risico op langdurige gezondheid gerelateerde klachten, meer energie en een verbeterd bedrijfsimago. Dit wordt door het RIVM benadrukt. De leefomgeving beïnvloed de gezondheid van mensen. We hebben te lang weinig aandacht besteed aan de binnen lucht die we met elkaar moeten delen waardoor het tijd wordt dat we de kwaliteit van de binnenlucht serieus gaan nemen. Corona heeft dit in een stroomversnelling gebracht.

PFFF…WAT EEN STANK..IK KRIJG ER HOOFDPIJN VAN!

Maar ja, wat doe je wanneer je de deuren en ramen niet tegen elkaar kan openzetten? Dan moeten we er namelijk op vertrouwen dat het mogelijke aanwezige ventilatiesysteem in je gebouw voldoet aan de minimumeisen die het bouwbesluit  2012 stelt terwijl we weten dat de meeste HVAC-systemen over het algemeen alleen de vuile lucht recyclen.

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. De ene groep verlaat de ruimte en vervolgens staat de volgende groep alweer klaar. ‘’Pffff, wat een stank. Kunnen we de ramen en deuren niet even openzetten, ik krijg er gewoon hoofdpijn van!’’ ‘’Maar stel dat dat niet lukt, wat dan?’’ Dan heb je vrijwel geen keuze en moet je toch tijd doorbrengen in die ruimte waardoor afhankelijk van je activiteit en het bestaande ventilatiesysteem, de kwaliteit van de lucht in die ruimte verder achteruit zal gaan. Dit heeft zodoende een directe impact op iedereen die deze ruimte gebruikt. Zonder dat je het ziet, kan die aanwezige lucht voor veel klachten zorgen. In het bijzonder kan dit leiden tot hoofdpijn, allergische reacties, astma-aanvallen en virusoverdracht.

Gelukkig besteed de overheid aan dit belangrijke thema momenteel ook veel aandacht. Een goede ventilatie in schoolgebouwen helpt immers tegen de verspreiding van het Coronavirus en kan helpen gezondheidsklachten te verminderen. Leerlingen aan de ene kant hebben schone en gezonde binnenlucht nodig om goed te kunnen leren en leraren aan de andere kant moeten veilig voor de klas kunnen staan, zeker in coronatijd.

Luchtreiniger voor een schoon en gezond binnenklimaat

COVID VARIANTEN BLIJVEN BIJ ONS

De verspreiding van het COVID-19-virus via aerosolen wordt namelijk niet langer betwist. Professor Edward Nardel of Global Health and Social Medicine, Harvard Medical School, verwacht dat COVID-varianten net als de griep nog jaren bij ons kunnen zijn, en dit zal zeker niet de laatste pandemie van een ademhalingsvirus zijn. We moeten daarom helder en wetenschappelijk nadenken over hoe we de verspreiding van virussen binnenshuis beter kunnen verminderen, vooral wanneer en waar gezichtsmaskers niet langer algemeen worden gebruikt.

WANNEER HEEFT U VOOR HET LAATST EEN RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE GEDAAN?

Wanneer heeft u voor het laatst een RI&E gedaan waarin u inzicht kreeg in de status van uw binnenklimaat en anderzijds de mogelijke risico’s daaromheen? En heeft u ook gekeken naar de andere belangrijke factoren die ook meespelen, en zijn vastgelegd een ARBO catalogus zoals de gebruiksfunctie van de ruimte, gebruiksoppervlakte, maximaal aantal aanwezige personen en de verblijfsduur van aanwezige personen in die ruimte?

Volgens professor Nardel is de ‘Mechanische ventilatie in gebouwen ontworpen voor comfort, niet voor infectiebeheersing, en in de meeste gebouwen kunnen over het algemeen niet de luchtverversingssnelheden worden bereikt die nodig zijn om te beschermen tegen een zeer besmettelijke virale aerosol zoals de huidige COVID-19-varianten.’

Overheid erkend dit en heeft een specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) in het leven geroepen. Het betreft een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Scholen krijgen maximaal 30% van de totale kosten en in totaal maximaal € 1 miljoen per aanvraag. Maar veel scholen hebben bij lange na geen grote financiële reserves om die resterende 70% bij te leggen en stellen deze investeringen dan maar uit tot een later moment.

TREK MAAR WAT EXTRA WARME KLEREN AAN

Intussen is het winter en de temperaturen zijn gedaald. Door de steeds verder stijgende gas-en elektriciteitsprijzen loopt de energierekening verder op. Scholen hebben een praktische handreiking ontvangen en het advies gekregen de verwarmingen in de klassen maar wat hoger te zetten en de kinderen te vragen zich wat warmer te kleden zodat ze het klepraam open kunnen zetten om maar te kunnen ventileren. Dan gaan we er ook maar vanuit dat de scholen niet langs een drukke weg liggen zodat ze allerlei (ultra)fijnstof het klaslokaal in brengen met alle risico’s van dien.

Deze uitdaging zien we ook terug in de zorginstellingen zoals verpleeghuizen waar ramen gesloten blijven vanwege de lage temperatuur, veroorzaakte onprettige tocht waardoor het ventileren in de praktijk eigenlijk niet werkt.

AANBIEDERS VAN LUCHTREINIGERS OVERSPOELEN DE MARKT

Er zijn als gevolg van al deze uitdagingen rondom ventilatie oplossingen op de markt gekomen die een ideale aanvulling zijn op de bestaande ventilatie uitdagingen. Dit zijn de zogenaamde UVC LUCHTREINIGERS.

Deze UVC luchtreinigers worden in het bijzonder ingezet op plaatsen waar veel mensen samenkomen: hotels, lobby’s, theaters, vergaderruimtes, wachtruimtes, horeca, winkels, sportcentra, scholen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Niet al deze UVC luchtreinigers zullen waarschijnlijk doen wat ze beweren. Anderen zijn vrijwel zeker helemaal niet effectief. De uitdaging is om die te onderscheiden van de producten die in feite een belangrijke rol zouden kunnen spelen in onze voortdurende inspanningen om de verspreiding van ziekteverwekkers in de lucht te beperken.

‘Gesteld kan worden dat aangezien de overgrote meerderheid van COVID-19 zich waarschijnlijk binnenshuis verspreidt, luchtdesinfectie een onderbenutte rol heeft die het leven binnenshuis veiliger zou kunnen maken. Gebouwventilatie, natuurlijk en mechanisch, is van vitaal belang voor de gezondheid en het comfort van de gebruikers. Op zijn best kan natuurlijke ventilatie zeer effectief zijn bij het verminderen van het risico op door aerosolen overgedragen infecties, maar het is niet haalbaar of betrouwbaar in veel klimaten en gebouwen.’ aldus professor Nardel in Time magazine.

WAT IS LUCHTREINIGING EIGENLIJK?

Volgens Wikipedia is luchtreiniging de behandeling van lucht waarbij door middel van een bepaalde methode onzuiverheden uit de lucht verwijderd worden. Deze onzuiverheden kunnen microbiologisch van aard zijn (pollen, sporen, bacteriën of virussen) of (an)organisch van aard (koolstof, dieselroet en minerale stoffen). De grote van deze deeltjes speelt ook een rol in wat je precies wilt filteren.

Er zijn een aantal technieken om de lucht te reinigen. Er zijn talloze systemen op de markt die werken met mechanische filters, elektrostatische filters, ionisatoren, UVC licht of andere technieken.

ONDERZOEK NAAR EFFECTEN DIVERSE LUCHTREINIGERS SCHOLEN

Vooraanstaande virologen en andere wetenschappers hebben een vermoeden dat UVC licht een belangrijke rol kan spelen in het tegengaan van de verspreiding van het Coronavirus. De TU Eindhoven is recentelijk een onderzoek gestart in België en Nederland op een groot aantal scholen die kijkt naar verschillende effecten van luchtreinigers in klaslokalen. We zijn benieuwd naar de resultaten die naar verwachting pas na de zomer 2022 bekend zullen zijn.

MINISTER DENNIS WIERSMA WIL DAT SCHOLEN SNELLER EEN BETERE VENTILATIE KRIJGEN

De kranten en website van de overheid staan er bol van. Minister Dennis Wiersma deelde recentelijk ook zijn mening: ,,Leraren en leerlingen hebben recht op gezonde lucht in de klas. Zeker in deze coronatijd moeten we er alles aan doen om de scholen verantwoord open te houden. Schoolbesturen en gemeenten werken hard aan betere ventilatie. Maar we zien nog te veel scholen waar het nog niet goed is en dat moet gewoon snel beter.”

Wij zijn blij dat minister Wiersma, de PO-Raad en VO-raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten met elkaar afgesproken hebben aandacht te hebben voor gezondere en schonere lucht in klassen. Deze extra impuls zal naar aller waarschijnlijkheid op lange termijn de ventilatie in gebouwen verbeteren maar er is nu actie nodig. Er zijn nu luchtreinigers beschikbaar die meteen ingezet kunnen worden.

Wacht niet langer en ga met ons in gesprek over de inzet van een of meerdere EIR® UVC Luchtreinigers in uw organisatie.

U zult zien dat uw scholieren, docenten, klanten en uw medewerkers dit enorm zullen waarderen en gerustgesteld zijn dat u heeft geïnvesteerd in een schoon en gezond binnenklimaat.