UVC technologie is veilig, efficiënt en effectief

DE GOLFLENGTE VAN UV-C IS KIEMDODEND, WAT BETEKENT DAT HET IN STAAT IS OM MICRO-ORGANISMEN, ZOALS BACTERIËN, VIRUSSEN EN SCHIMMELS TE INACTIVEREN. DEZE KWALITEIT MAAKT UVC EEN EFFECTIEVE, GROENE/ MILIEUVRIENDELIJKE, DROGE EN CHEMISCH-VRIJE MANIER OM TE DESINFECTEREN.

UVC technologie 

UV-C LICHT WORDT GEABSORBEERD DOOR DE MICRO-ORGANISMEN ZOALS BACTERIËN, VIRUSSEN EN SCHIMMELS.

UVC levert een hoogenergetisch licht met een korte golflengte van 253,7 Nm. Het UV-C licht dringt de cel van een micro-organisme binnen en verbreekt de DNA-verbindingen in de cel. De erfelijke eigenschappen van de cel veranderen en de cel kan zich hierdoor niet meer delen. Het micro-organisme kan zich niet meer vermenigvuldigen en gaat dood.

Micro-organismen zijn niet resistent voor UVC. Het kiemdodende effect is afhankelijk van de bestralingsdosis en de tijd.

UV-C licht

In verband met de effecten van ultraviolet licht op mens en milieu wordt onderscheid gemaakt tussen UV-A, UV-B en UV-C. UV-A is ultraviolet licht met een golflengte tussen ca. 315 en 400 nm (lange golven). UV-B heeft een golflengte tussen 280 en 315 nm. UV-C heeft een golflengte tussen 100 en 280 nm (korte golven).

 • UV-C licht is straling met een korte golflengte (200 – 280 nm)
 • Geabsorbeerd door DNA en is schadelijk voor de mens – > kanker & mutaties
 • UV-C licht wordt gelukkig volledig geblokkeerd door onze atmosfeer
 • UV-C licht is echter zéér geschikt als microbiologische desinfectiemethodiek

Elektromagnetisch spectrum

UVC technologie

Ultraviolette straling

Ultraviolet straling, ook wel UV-licht genoemd, is elektromagnetische straling net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is. De golflengte van uv-licht ligt tussen 100 en 400 nanometer, dus ‘voorbij het violet’.

Doordat ultraviolet licht een kortere golflengte heeft dan zichtbaar licht, is het energierijker; het kan zelfs het ionisatiepotentiaal van organische moleculen bereiken en daarmee chemische reacties in gang zetten. Dat is tevens de reden dat een overmaat van ultraviolette straling schadelijk is voor vele organismen, waaronder de mens.

Niels Ryberg Finsen was een Deense arts die bekend werd door zijn ontdekking van een behandeling van een aantal ziekten zoals Tuberculose met UV licht. Hij merkte dat UV een kiemdodend effect had. Hij ontving daarvoor in 1903 de nobelprijs voor geneeskunde.

Feiten UV-C licht

UV-C DESINFECTIE WORDT AL BREED TOEGEPAST BIJ WATER, LUCHT EN OPPERVLAKTE DESINFECTIE MAAR NOG IN MINDERE MATE BINNEN DE GEZONDHEIDSZORG.

 • Het is niet schadelijk voor de omgeving
 • UV-C licht tast het DNA van het micro-organisme aan
 • Er worden geen chemicaliën gebruikt, droge desinfectie
 • Micro-organismen worden effectief behandeld (o.a. bacteriën, schimmels, virussen en sporen)
 • UV-C desinfectie richt zich op het afdoden van het organisme. Er blijft geen enkel residu achter

 • UV-C wordt zeer veelzijdig toegepast (o.a. water en voeding)
 • Micro-organismen kunnen niet resistent worden voor UV-C

Evolutie

Sinds de eerste en enige gerandomiseerde klinische studie over UVC-desinfectie werd gepubliceerd in januari 2017, is er veel veranderd in de industrie en de manier waarop onderzoekers naar de UVC-technologie verwijzen.

Wat ooit vragen opriep over de effectiviteit ervan, wordt nu door vooraanstaande onderzoekers zoals Dr. William Rutala en Dr. Deverick Anderson aangemoedigd om deze technologie toe te passen in zorginstellingen en UVC-desinfectiemethoden toe te voegen aan de infectiepreventieprotocollen.

WIP-richtlijn reiniging en desinfectie; ruimten ZKH 

De Nederlandse norm waar desinfectie in beschreven staat, stamt uit 2009. Daarin staat H2O2 benoemd als goed gekeurde methode. Desinfectie met UVC- straling is daarin niet opgenomen. Sinds enkele jaren is de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) niet meer actief in het actualiseren van het normkader, dit heeft tot gevolg dat de WIP-richtlijnen verouderd zijn. Het RIVM vermeldt om die reden op de site bij WIP-richtlijnen: ‘’De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is”.

Het feit dat UVC, als desinfectiemethode, niet beschreven wordt in de (gedateerde) WIP-richtlijn is geen reden om hiervan af te zien. Immers, er is voldoende waardevolle wetenschappelijke literatuur die de effectiviteit van UVC voor ruimtedesinfectie onderstreept.

Naar het zich laat aanzien, lijkt het erop dat de Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra op korte termijn overeenstemming gaan bereiken of al hebben bereikt over het convenant dat de werkwijze van het Samenwerkingsverband Richtlijnontwikkeling Infectiepreventie regelt.

Na enige vertraging lijkt het erop dat dit samenwerkingsverband in januari van start is gegaan. De aanpak van de BRMO zal waarschijnlijk als eerste aandacht krijgen. Dat is goed nieuws en we zijn hoopvol dat ook UVC meegenomen gaat worden in deze richtlijn als mogelijke desinfectiemethodiek.

Educatieve presentatie

We komen graag bij u langs en bespreken wij wat dit voor uw instelling kan betekenen. Deze presentatie kan in overleg gecombineerd worden met een Live demonstratie THOR UVC.

In 1,5 uur praten wij u bij over de volgende onderwerpen:

 • UV Licht: Verschillen UVA, UVB en UVC
 • UVC-desinfectie: Hoe werkt het? / De voordelen èn nadelen
 • Klinische data UVC
 • Waarde van UVC dosis van de lampen
 • Veiligheid
 • Validatie en borging
 • Training en certificering
 • Kwaliteitsbeheersplan
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • UVC in Value Based Healthcare en Lean in de gezondheidszorg

Interesse in een educatieve presentatie?