UVC technologie is veilig, efficiënt en effectief

DE GOLFLENGTE VAN 253,7 NM IS KIEMDODEND MET HET GEVOLG DAT UV-C LICHT IN STAAT IS OM EFFECTIEF MICRO-ORGANISMEN, ZOALS BACTERIËN, VIRUSSEN EN SCHIMMELS TE INACTIVEREN. VERVOLGENS IS UV-C EEN GROENE, DUURZAME, DROGE EN CHEMISCH-VRIJE MANIER OM TE DESINFECTEREN.

UV-C technologie

UV-C LICHT WORDT GEABSORBEERD DOOR DE MICRO-ORGANISMEN ZOALS BACTERIËN, VIRUSSEN EN SCHIMMELS.

UV-C levert een hoogenergetisch licht met een korte golflengte van 253,7 Nm. Het UV-C licht dringt de cel van een micro-organisme binnen en verbreekt de DNA-verbindingen in de cel. Hierdoor veranderen de erfelijke eigenschappen van de cel zodat de cel zich hierdoor niet meer kan delen. Het gevolg is dat het micro-organisme zich niet meer kan vermenigvuldigen en dood gaat.

Micro-organismen kunnen niet resistent worden voor UV-C. Het kiem dodende effect is afhankelijk van de bestralingsdosis en de tijd.

UV-C licht

In verband met de effecten van ultraviolet licht op mens en milieu wordt onderscheid gemaakt tussen UV-A, UV-B en UV-C. UV-A is ultraviolet licht met een golflengte tussen ca. 315 en 400 nm (lange golven). UV-B heeft een golflengte tussen 280 en 315 nm. UV-C heeft een golflengte tussen 100 en 280 nm (korte golven).

 • UV-C licht is straling met een korte golflengte (200 – 280 nm)
 • Geabsorbeerd door DNA en is schadelijk voor de mens – > mutaties huid
 • UV-C licht wordt gelukkig volledig geblokkeerd door onze atmosfeer
 • UV-C licht is echter zéér geschikt als microbiologische desinfectiemethodiek

Elektromagnetisch spectrum

UVC technologie

Ultraviolette straling

Ultraviolet straling, ook wel UV-licht genoemd, is elektromagnetische straling net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is. De golflengte van uv-licht ligt tussen 100 en 400 nanometer, dus ‘voorbij het violet’.

Doordat ultraviolet licht een kortere golflengte heeft dan zichtbaar licht, is het energierijker; het kan zelfs het ionisatiepotentiaal van organische moleculen bereiken en daarmee chemische reacties in gang zetten. Dat is tevens de reden dat een overmaat van ultraviolette straling schadelijk is voor vele organismen, waaronder de mens.

Niels Ryberg Finsen was een Deense arts die bekend werd door zijn ontdekking van een behandeling van een aantal ziekten zoals Tuberculose met UV licht. Hij merkte dat UV een kiemdodend effect had. Hij ontving daarvoor in 1903 de nobelprijs voor geneeskunde.

Feiten UV-C licht

UV-C DESINFECTIE WORDT AL BREED TOEGEPAST BIJ WATER, LUCHT EN OPPERVLAKTE DESINFECTIE MAAR NOG IN MINDERE MATE BINNEN DE GEZONDHEIDSZORG.

 • Het is niet schadelijk voor de omgeving
 • UV-C licht tast het DNA van het micro-organisme aan
 • Er worden geen chemicaliën gebruikt, droge desinfectie
 • Micro-organismen worden effectief behandeld (o.a. bacteriën, schimmels, virussen en sporen)
 • UV-C desinfectie richt zich op het afdoden van het organisme. Er blijft geen enkel residu achter

 • UV-C wordt zeer veelzijdig toegepast (o.a. water en voeding)
 • Micro-organismen kunnen niet resistent worden voor UV-C

Evolutie

Sinds de eerste en enige gerandomiseerde klinische studie over UV-C desinfectie werd gepubliceerd in januari 2017, is er veel veranderd in de industrie en de manier waarop onderzoekers naar de UV-C technologie verwijzen.

Wat ooit vragen opriep over de effectiviteit ervan, wordt nu door vooraanstaande onderzoekers zoals Dr. William Rutala en Dr. Deverick Anderson aangemoedigd om deze technologie toe te passen in zorginstellingen en UV-C desinfectie methoden toe te voegen aan de infectiepreventie protocollen.

WIP-richtlijn reiniging en desinfectie; ruimten ZKH 

De Nederlandse norm waar desinfectie in beschreven staat, stamt uit 2009. Daarin staat H2O2 benoemd als goed gekeurde methode. Desinfectie met UV-C straling is daarin niet opgenomen. Sinds enkele jaren is de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) niet meer actief in het actualiseren van het normkader, dit heeft tot gevolg dat de WIP-richtlijnen verouderd zijn. Het RIVM vermeldt om die reden op de site bij WIP-richtlijnen: ‘’De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is”.

Het feit dat UV-C, als desinfectie methode, niet beschreven wordt in de (gedateerde) WIP-richtlijn is geen reden om hiervan af te zien. Immers, er is voldoende waardevolle wetenschappelijke literatuur die de effectiviteit van UV-C voor ruimtedesinfectie onderstreept.

Op donderdag 7 oktober 2021 was de langverwachte kick-off van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Tijdens deze bijeenkomst werden de (digitaal) aanwezigen bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de infectiepreventierichtlijnen, wat het SRI tot nu toe had gedaan en natuurlijk over wat we de komende jaren van het SRI kunnen verwachten. Daarnaast werd gesproken over de veranderingen en uitdagingen op het gebied van infectiepreventie in de zorg.

De aanpak van de BRMO zal waarschijnlijk snel aandacht krijgen. Dat is goed nieuws en we zijn hoopvol dat ook UV-C meegenomen gaat worden in deze richtlijn als mogelijke desinfectie methodiek.

Educatieve presentatie

We komen graag bij u langs en bespreken wij wat dit voor uw instelling kan betekenen. Deze presentatie kan in overleg gecombineerd worden met een Live demonstratie THOR UVC.

In 1,5 uur praten wij u bij over de volgende onderwerpen:

 • UV Licht: Verschillen UV-A, UV-B en UV-C
 • UVC-desinfectie: Hoe werkt het? / De voordelen èn nadelen
 • Klinische data UV-C
 • Waarde van UV-C dosis van de lampen
 • Veiligheid
 • Validatie en borging
 • Training en certificering
 • Kwaliteitsbeheersplan
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • UV-C in Value Based Healthcare en Lean in de gezondheidszorg

Interesse in een educatieve presentatie?