De YOUVC Healthcare Academy

Nieuws   •   22 juli 2020

YOUVC Educatie Healthcare Academy

OM VEILIG EN EFFECTIEF OM TE KUNNEN GAAN MET UVC TECHNOLOGIE ZIJN GOEDE KENNIS EN VAARDIGHEDEN VAN BELANG. IMMERS WIL JE ALS ORGANISATIE ER VANUIT GAAN DAT JOUW PERSONEEL MET GEVALIDEERDE OPSTELLINGEN WERKT EN VEILIG MET THOR UVC WERKT. VORIGE MAAND ZIJN DE ONDERWERPEN VEILIGHEID & KWALITEIT AAN BOD GEKOMEN. DEZE WEEK GAAN WE DIEPER IN OP EDUCATIE.

YOUVC Healthcare Academy is dé opleider en kennispartner betreffende UVC-technologie voor o.a. objectleiders, voorvrouwen, voormannen, schoonmaakmedewerkers, facilitair managers, infectiepreventiedeskundigen en microbiologen actief in de zorg. Samen met onze partners verzorgen wij interessante, leerzame en kwalitatief goede educatieve programma’s.

TRAINING GEBRUIKERS & TRAIN DE TRAINERS | GEBRUIKERSDAGEN | SNUFFELDAGEN

Je overweegt UVC in te zetten om de ruimtes en oppervlakten in jullie zorginstelling te desinfecteren of je hebt behoefte je kennisniveau te vergroten op gebied van UVC-desinfectie. Of wil je leren van de ervaringen van andere gebruikers die de THOR UVC robot dagelijks inzetten? De YOUVC Healthcare Academy verzorgt de initiële training voor de nieuwe gebruikers maar organiseert ook gebruikersdagen en snuffeldagen.

YOUVC Healthcare Academy

Kwaliteit van het reinigings- en desinfectieproces

De kwaliteit van het reinigings- en desinfectieproces wordt voor een belangrijk deel door de uitvoerende medewerkers bepaald. Daarom moeten deze medewerkers een voldoende kennisniveau hebben om hun taken adequaat uit te kunnen voeren. Naast een relevante vooropleiding, bijvoorbeeld in schoonmaak, is het van belang dat de medewerkers die de THOR UVC robot bedienen correct worden ingewerkt en regelmatig bijscholingen volgen.

YOUVC Training THOR UVC

Initiële training nieuwe gebruikers en identificatie Super Users

Bij de aanschaf en implementatie van de THOR UVC robot wordt de initiële training en educatie van het personeel altijd inclusief aangeboden. De training bestaat uit een theoretische en praktische ‘training on the job’ gedeelte zodat je personeel de THOR UVC optimaal kan inzetten. Tijdens de ‘training on the job’ leren de deelnemers werken met de processen, de tablet en alle veiligheidsaspecten. Het theoretische gedeelte wordt afgesloten met een examen. Bij goede afronding ontvangen de deelnemers een certificaat. Zo kun je ook aantonen dat je personeel bevoegd is om met de THOR UVC robot te werken.

Na enige tijd kan het om diverse redenen van belang zijn andere medewerkers te scholen in het gebruik van THOR UVC. Wellicht zijn er Super Users geïdentificeerd in de groep die extra getraind en gecoacht moeten worden. Wij vinden het noodzakelijk dat de gewone gebruikers en de superusers twee keer per jaar opfrisles krijgen.

Educatie UVC THOR UVC Desinfectie
YOUVC Gebruikersdagen Educatie

Gebruikersdagen THOR UVC desinfectie

YOUVC Desinfectie hecht veel waarde aan het delen van de ervaringen van de THOR UVC gebruikers met andere THOR UVC gebruikers. Leren van elkaar en met elkaar! We staan dan ook dicht bij onze gebruikers en zijn zeer betrokken met hun dagelijkse praktijk.

Met regelmaat organiseren we Gebruikersdagen om ervaringen uit te wisselen met andere gebruikers en uitleg te geven over de inzet van THOR UVC. Deze bijeenkomsten zijn ontwikkeld om de efficiëntie van jouw afdeling te verhogen en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

De Gebruikersdagen zijn alleen voor bestaande gebruikers

Na afloop van een Gebruikersdag kan YOUVC Desinfectie verdere ondersteuning bieden als coach. Hierbij kunnen we een afgesproken hoeveelheid tijd inzetten om specifieke vragen te beantwoorden, afgebakende onderzoeken uit te voeren, en ondersteuning bieden bij het maken van ontwerpkeuzes.

Voordelen van Gebruikersdagen

 • Productiviteit

  Gebruikers zijn vele malen productiever als ze efficiënt met THOR UVC kunnen omgaan. Daarnaast scheelt het tijd en geld als iedereen gebruik kan maken van best-practices in plaats van steeds opnieuw het wiel uit te vinden.

 • Veiligheid

  Veiligheid is een belangrijke component van al onze trainingen. Door aandacht te besteden aan veiligheid kunnen we het veiligheidsbewustzijn vergroten.

 • Betrokkenheid

  Doordat we vaak in kleinere groepen trainen is er voldoende ruimte om vragen vanuit de praktijk te beantwoorden. De praktijk leert dat de uitgebreide kennis van de trainers en de gezamenlijke praktijkervaring van alle deelnemers een mooie combinatie is. Daarnaast draagt de kennis van de andere deelnemers optimaal bij aan een waardevolle tijdsbesteding.

YOUVC Snuffeldagen Educatie

Snuffeldagen THOR UVC desinfectie

De YOUVC Healthcare Academy organiseert Snuffeldagen voor geïnteresseerden. Tijdens deze Snuffeldagen worden alle facetten bijgebracht over UVC-desinfectie. Daarnaast komt het gebruik en de inzet van THOR UVC aan bod. Lezingen van ervaringsdeskundigen geven een extra aanvulling op deze dag.

In overleg kunnen we voor jouw afdeling een kennismakingsprogramma op maat maken.

Covid-19 overviel velen van ons. Er was geen tijd en mogelijkheid snuffeldagen te organiseren. Nu de reguliere zorg weer zo goed als normaal is, en we weer vooruit kunnen kijken, adviseren we jullie na te denken over de inzet van THOR UVC tijdens een tweede piek. Jullie zijn vast allemaal al met de voorbereidingen bezig. Laat THOR UVC daar deel vanuit maken. Laat ons weten of je interesse hebt in een snuffeldag. Laat ons ook weten wanneer je overweegt THOR UVC straks in te gaan zetten. Het is van vitaal belang dat orders op tijd geplaatst worden of mocht je een paar maanden een systeem willen huren dat je dit op tijd doet. ‘First come first serve’. Houd ook rekening met het feit dat we gebruik maken van Philips/Signify lampen. Afgelopen periode heeft Signify grote problemen ondervonden met productie van o.a. de UVC lampen. Men kon de globale vraag niet aan. Nu begint dat ook weer op orde te komen waardoor ook THOR UVC robots weer gefabriceerd kunnen worden met normale levertijden. Wie weet wat de tweede piek ons brengt. Laten we hierop voorbereid zijn.

Heb je interesse in een training op jouw locatie of heb je andere vragen? Mail dan naar: info@youvc.nl

  CAPTCHA code:
  captcha

  Voer aub de CAPTCHA code hieronder in en druk op “Verzenden”